Испечатете ја страната
Годишна конференција на Советот за докторско образование на Европската асоцијација на универзитети

Од 12 до 14 јуни 2019 год. на Медицинскиот факултет на Универзитетот во Бреша, Италија, проф. д-р Ленче Милошева учествуваше на Годишната конференција на Советот за докторско образование на Европската асоцијација на универзитети.

Во улога на советник за наука и научна соработка на Универзитетот „Гоце Делчев" - Штип, во 2018 год. по нејзина поднесена апликација УГД доби полноправно членство во Советот за докторско образование (EUA-CDE).

Фокусот на конференцијата беа различните начини на кои докторандите и докторското образование се поврзани и придонесуваат во општеството, како и политиките и праксите во европските земји. Беа споделени различни искуства на теми за релациите помеѓу докторското образование и одржливите развојни цели, интерсекторската мобилност и научна соработка, и линкот помеѓу науката, комуникациите и докторското образование.

Универзитетот „Гоце Делчев" - Штип е единствен универзитет во регионот кој стана полноправен член во Советот за докторско образование на европската асоцијација на универзитети (EUA-CDE).

Одбележен под
Share this article
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…