Приказ на предметите според таг: studenti

Програмата за праксa на германскиот бизнис им овозможува на студентите и младите дипломци да стекнат прво работно искуство во водечки компании во Германија. Со тоа Програмата за пракса придонесува за остварување практични обуки и понатамошно образование на млади луѓе кои се подготвени да размислуваат „Out oft he Box“ и да го обликуваат економскиот развој на нивните матични земји.

Програмата за праксa на германскиот бизнис за земјите од Западен Балкан беше иницирана по убиството на премиерот на Србија, д-р Зоран Ѓинѓиќ. Програмата е иницијатива на Германската источна деловна асоцијација (Оst-Аusschuss der Deutschen Wirtschaft) и Федералното министерство за економска соработка и развој (BMZ).

На годишно ниво, Програмата за практиканти на германски бизнис нуди до 75 стипендии и места за студенти и млади дипломци, како и можност да стекнат практично искуство преку практикантство во компании во Германија. Носителите на стипендии имаат можност да го применат своето теоретско знаење што го стекнале за време на нивното академско образование во рамките на нивната практикантска работа специфична за компанијата во Германија.

Со помош на програмата, студентите имаат можност да се пријават за праксa во следниве полиња:

 • Бизнис администрација, економија и право
 • Финансии
 • Електротехника
 • Компјутерски науки и бизнис информатика
 • Механички инженеринг
 • Индустриско инженерство и логистика
 • Технологија, природни и еколошки науки
 • Градежништво и архитектура
 • Новинарство
 • Земјоделство

Кој може да аплицира?

 • Студенти на додипломски студии кои се запишани во петти или повисок семестар во моментот на апликација, студенти на магистерски или докторски студии и млади дипломирани студенти кои дипломирале по 1 јануари 2021 година, имаат право да аплицираат.
 • Областа на студии на кандидатите треба да се фокусира на економијата, бизнис администрацијата, различни области на инженерство, земјоделство, архитектура или новинарство.
 • Апликантите не треба да бидат постари од 29 години кога аплицираат.
 • Потребно е многу добро познавање на англиски јазик. Германскиот јазик е предност, но не е задолжителен. Исклучок: кандидатите кои аплицираат за стажирање во областите на архитектура или трговско право се бара да имаат добро познавање на германски јазик (минимално ниво Б2).
 • Кандидатите од Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Косово, Северна Македонија, Црна Гора и Србија, кои студираат или ги завршиле студиите во една од овие земји, имаат право да аплицираат. Не ги исполнуваат условите да аплицираат кандидатите кои се запишани како редовни студенти на универзитетите надвор од овие земји и оние кои веќе имаат завршено додипломски или магистерски студии надвор од регионот.

За сите информации, посетете ја веб-страницата на програмата: https://www.djindjic-stipendienprogramm.de

Рокот за пријавување за генерација 2022 г. е 16.11.2021 година.

Објавено во Студенти

Универзитетскиот спортски и културен центар, под посебни протоколи и услови поради ковид пандемијата, по деветти пат ги организираше УГД Спортските лиги. Истите се започнаа во март, во рамките на одбележувањето на патрониот празник на Универзитетот, но поради ковид мерките, финалните натпревари се одржаа во текот на мај. Паралелно се одвиваа и УГД Фит предизвиците, како и едукативните вебинари иницирани од УСКЦ „Петок во пет“. 

Студентите оваа година се натпреваруваа во следниве категории:

 • Атлетска трка на 2 км (мажи и жени)
 • Рекреативна велосипедска трка (мажи и жени)
 • Пинг-понг (мажи и жени)
 • Мал фудбал (мажи)
 • Одбојка (мажи и жени)
 • УГД ФИТ предизвици - 6 различни предизвици (онлајн настан).

Наградите на најдобрите во сите категории беа доделени на 10 јуни 2021 година од страна на проректорот за настава и претседател на УСКЦ проф. д-р Мишко Џидров. Наградите беа обезбедени од страна на Универзитетскиот спортски и културен центар.

Преку овие активности се потврди дека и во услови на пандемија можеме да бидеме активни и да го одржиме натпреварувачкиот и спортскиот дух.

Активностите на УСКЦ продолжуваат во слична насока, односно промоција на спортот, физичката активност и здравиот начин на живот во различни услови и форми и со една единствена цел - За активен и здрав УГД.

Еве ги најдобрите на УГД Спортските лиги 2021:

ОДБОЈКА - мажи

 1. место  Електротехнички факултет
 2. место  Факултет за информатика
 3. место  Факултет за медицински науки

ОДБОЈКА - жени

 1. место    ФТБЛ
 2. место    ФОН
 3. место   Земјоделски факултет

МАЛ ФУДБАЛ - мажи

 1. место Земјоделски факултет
 2. место  Факултет за информатика
 3. место  Факултет за медицински науки

ПИНГ-ПОНГ - мажи

 1. место  Кристијан Ристов - ИФ
 2. место Мики Митрев - ИФ
 3. место Дарко Сенев - ЕТФ

ПИНГ-ПОНГ - жени

 1. место Сара Стојанова - ФМН
 2. место Марина Михајлова - ФОН
 3. место Пепита Ристова

АТЛЕТИКА - мажи

 1. место Трајче  Горгиев - ИФ
 2. место Мики Митрев - ИФ
 3. место Кристијан Ристов -ИФ

АТЛЕТИКА - жени

 1. место Марија  Митева - ФМН
 2. место Бојана Трајанова - ФТБЛ
 3. место Елена Михајлова - ФОН

ФИТ ПРЕДИЗВИЦИ 2021 година

Подигање на трупот (стомачни) – жени

 1. место  Маја Јончевска - ФМН
 2. место Марина  Михајлова - ФОН
 3. место Марија  Митева - член на ОК УГД

Склекови – жени

 1. место  Наталија Угрева - член на ОК УГД
 2. место  Маја Јончевска - ФМН
 3. место  Бојана Трајанова – ФТБЛ

Поскоци со јаже

 1. место Марија  Кутуловска - ФМН
 2. место Бојана  Трајанова - ФТБЛ
 3. место Сара  Стојанова - ФМН

Поскоци на греда

 1. место Сара  Стојанова - ФМН
 2. место Наталија  Угрева - член на ОК УГД
 3. место  Марина Михајлова – ФОН

Одбивање на топка прсти/чекан – жени

 1. место  Пепита Ристова - член на ОК УГД
 2. место Марија  Митева - член на ОК УГД
 3. место Елена Михајлова - ФОН

Одбивање на топка прсти/чекан – мажи

 1. место Трајче  Барбареев - член на ОК УГД
 2. место Филип  Трајанов - член на ОК УГД
 3. место Никола  Димитров – ЕФ

Склекови - мажи

 1. место Никола  Димитров - ЕФ
 2. место Трајче  Барбареев - член на ОК УГД
 3. место Филип  Трајанов - член на ОК УГД

Подигање на трупот (стомачни) – мажи

 1. место Филип  Трајанов - член на ОК УГД
 2. место Никола  Димитров - ЕФ
 3. место Трајче  Барбареев - член на ОК УГД


Објавено во Студенти

Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и оваа година преку ослободување од партиципација ќе ги стимулира најдобро рангираните бруцоши, оние кои ќе се занимаваат со спорт во рамките на своето студирање и оние кои избрале да студираат македонски јазик и книжевност. Овие одлуки неодамна ги донесоа Универзитетскиот сенат и Ректорската управа на УГД.   

Универзитетот ќе обезбеди 210 партиципации за прворангираните студенти, и тоа:

Факултет за медицински науки – партиципација за најдобрите 30 рангирани кандидати на Конкурсот за упис на студенти; Земјоделски факултет, Факултет за природни и технички, Економски факултет, Правен факултет, Факултет за туризам и бизнис логистика, Факултет за информатика – за најдобрите 20 рангирани кандидати; Електротехнички факултет, Машински факултет, Технолошко-технички факултет, Факултет за образовни науки и Музичка академија – партиципација за најдобро рангираните 10 кандидати; Ликовна академија и Филмска академија - партиципација за најдобрите 5 рангирани кандидати на Конкурсот за упис на студенти.

Воедно, студентите од ромска националност кои се запишани во учебната 2021/2022 година се ослободуваат од плаќање на партиципација за прв и за втор семестар. Останатите трошоци студентите си ги покриваат сами.

Во категоријата за ослободување од плаќање партиципација за прва година на студии се и сите редовни студенти запишани во прв уписен рок на студиската програма Македонски јазик и книжевност – прв циклус студии. Овие стипендии ќе ги покрие Институтот за јазици на Филолошкиот факултет.

Ослободени од плаќање партиципација ќе бидат и сите студенти кои ќе бидат дел од спортските клубови и екипи на Универзитетот „Гоце Делчев“. За тие студенти стипендијата ќе биде покриена од Универзитетскиот спортски и културен центар.

Покрај ова, актуелните и новите студенти на Универзитетот „Гоце Делчев“ имаат можност да добиваат стипендии од Министерството за образование и наука и од компании од бизнис заедницата. Овие повици за аплицирање ќе бидат објавени дополнително од страна на бизнис заедницата или на Министерството. Стипендиите кои ги доделува УГД за најдобрите кандидати и оние на Македонски јазик и книжевност се по автоматизам од ранг-листата на новозапишаните студенти и нема потреба да се аплицира за нив.

Објавено во Студенти

Студентите на додипломски и постдипломски студии имаат одлична можност да учествуваат на  „Future News Worldwide 2021“ - Меѓународен самит за најдобрите млади креатори на медиуми во светот.

Ова е програма за партнерство помеѓу Британскиот совет и дел од водечките медиумски организации во светот како Гугл, Фејсбук, Ројтерс и Хералд. Целта е да се поддржат младите да развијат широк спектар на новинарски вештини и да се постави Велика Британија како глобален лидер во развојот на млади новинари и медиумски фигури.

Во рамките на програмата секоја година се собираат на едно место 100 од најталентираните, најмотивираните и најпасионираните студенти новинари во светот за да присуствуваат на програмата за интензивна обука за медиуми. Учесниците добиваат ексклузивна обука од водечките уредници, презентери, новинари и репортери во светот и гледаат како издавачите ширум светот ја користат технологијата за да најдат приказни на кои им вдахнуваат живот како никогаш претходно.

Годинава Конференцијата на тема „Клима, ковид-19 и порастот на дезинформации: како новинарството може најдобро да му служи на светот во криза“ ќе се одржи на 14 и 15 јули и ќе понуди богата и набиена програма за следната генерација креатори на вести и содржини. Конференцијата ќе се одржува онлајн и ќе понуди места за учество на 100 млади студенти блогери, влогери, фоторепортери и репортери од целиот свет.

Покрај можноста да ги слушнат водечките репортери и презентери, учесниците ќе бидат сведоци и на симулација креирана од First Draft, којашто ќе ги прикаже најтензичните моменти во една новинарска редакција додека известува за ударна сторија поврзана со здравјето со цел да поттикне носење правилни одлуки за известување во реално време како одговор на ширењето дезинформации.

Можноста им е достапна на студентите на додипломски и постдипломски студии од која било земја, кои се на возраст од 18 до 25 години заклучно со 1 јули 2021 година. Кандидатите треба да зборуваат англиски на напредно ниво и да покажат пасија за започнување кариера во новинарството.

Пријавувањето за учество на Конференцијата е веќе отворено, а ќе трае до 8 јуни. Можете да најдете повеќе информации и да се пријавите на следниов линк:

Future News Worldwide 2021 Terms Conditions and Competition Rules.pdf

 

Објавено во Студенти

Мајкрософт организира Инфо сесија за една од најкорисните програми за студенти која веќе е во тек, а наскоро ќе примаат и нови членови. Инфо сесијата е планирано да се одржи во понеделник (17.5.2021 г.) во 19 часот преку платформата Teams. За таа намена е креиран и настан на социјалните мрежи https://fb.me/e/d97X6frgk.

Microsoft Learn Student Ambassadors е програма на Microsoft за поттикнување и поддржување на студентите за да се усовршат на технички план, но и да ги подобрат своите презентациски, лидерски и други вештини. Секој кој е дел од програмата добива бенефити од Microsoft кои може да ги користи за сопствени цели, како на пример:

 • Персонален мејл@studentambassadors.com и пристапдо Teams каналите на програмата
 • MSDN Premium претплата (пристап до сите Microsoft софтвери бесплатно)
 • Секој месец 150$на Azure платформата
 • LinkedInLearning
 • Ваучер за Fundamentals испитите на Microsoft
 • TechSmith софтвер
 • Покана на Microsoft Summit
 • Microsoft swag

Програмата има внатрешни нивоа каде што студенти можат да напредуваат со тоа што би организирале или учествувале во студентски активности, како на пример: организирање на предавање/настан, завршување на learning path на Microsoft Learn, одржување презентација, пишување на блог и др.

За да се стане дел од програмата има процес на апликација кој треба да биде одобрен од Microsoft. Повеќе за програмата можете да прочитате на следниов линк: https://studentambassadors.microsoft.com/

Моментално во Македонија имаме 4 студенти во програмата, а ако сакаш и ти да станеш следниот член дојди на Инфо сесијата на 17.5.2021 во 19 часот за да дознаеш повеќе или да поставиш прашање. Инфо сесијата ќе се одржи на следниов линк: Microsoft Teams.

Објавено во Студенти
Страница 2 од 77

СЛЕДЕТЕ НЕ

Регистрирај се

За да ги добиваш новите содржини внеси ја твојата е-маил адреса
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…