Приказ на предметите според таг: nauka

Проектот „Биоотпад“, во кој заедно со странски партнери Универзитетот „Гоце Делчев“ и Општината Пробиштип од македонска страна работат на подобрување во третирањето на отпадот, влегува во фаза која значи практична реализација на зацртаните цели. Тоа значи дека до ноември 2019 година во Пробиштип ќе бидат инсталирани компостерски единици и ќе може отпадот да се селектира, сепарира и обработува и од него да се добива органско ѓубриво.

Објавено во Наука

Од 12 до 14 јуни 2019 год. на Медицинскиот факултет на Универзитетот во Бреша, Италија, проф. д-р Ленче Милошева учествуваше на Годишната конференција на Советот за докторско образование на Европската асоцијација на универзитети.

Објавено во Наука

Имајќи ги предвид проблемите со кои се соочува РС Македонија со несоодветното управување со отпадот, недоволните капацитети на ЈКП низ општините, несовесното фрлање на отпадот и огромниот број на диви депонии, неопходно е преземање на соодветни мерки и активности за организирано управување со отпадот што се создава во населените места, вклучувајќи селектирање, рециклирање, реупотреба, компостирање.

Објавено во Наука

Во периодот на првите пет месеци од 2019 година младите научници од групата Биоелектрохемија на Факултетот за медицински науки при УГД - Штип, доцент Викторија Максимова и асистентите Милкица Јанева, Софија Петковска, Павлинка Кокошкарова, под менторство на проф. Рубин Гулабоски и проф. Валентин Мирчески, публикуваа пет фундаментални научни публикации во три од десетте највлијателни списанија со импакт фактор од областа на електрохемијата.

Објавено во Наука

Во април 2019 година од страна на тим на истражувачи од Македонија и од Австрија е објавен научен труд за примена на најсовремена сепарациона техника за анализа на траги од биоактивни компоненти во традиционално произведени црвени вина. Студијата е објавена во едно од најпрестижните списанија за аналитичка хемија, Analytica Chimica Acta (IF=5,123).

Објавено во Наука
Страница 8 од 71

СЛЕДЕТЕ НЕ

Регистрирај се

За да ги добиваш новите содржини внеси ја твојата е-маил адреса
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…