Вторник, Ноември 29 2022
Следете нè

Елитната француска висока школа Ecole Normale Supérieure – ENS во Лион распишува Конкурс за стипендии

Француската школа Ecole Normale Supérieure – ENS во Лион распишува Конкурс за стипендии за 2023/2024 година, кој ќе важи до 10 јануари 2023 година. Аплицирањето започнува на 1 декември 2022 година, кога ќе биде достапна и онлајн формата за регистрирање.

Стипендиите се поделени според три програми.

 1. Ampère стипендии за успех

- Секоја година на оваа програма се доделуваат околу 20 стипендии.

- Подобни магистерски програми: сите магистерски програми за точни науки, уметност и човечки и општествени науки (освен магистерските програми на FEADéP). Износ: 1.000 евра месечно за една академска година (се обновува под услови).

 • Специфични партнерства со некои земји

- Се нудат до 2 стипендии за извонредност на студенти од Романија.

- Воспоставено е слично партнерство со Амбасадата на Франција во Иран.

- Американските студенти запишани на Универзитет во САД кои аплицираат за магистерска програма на ENS de Lyon можат да аплицираат и за стипендиската програма на Амбасадата на Франција во САД Graduate Scholars in France.

 1. MILYON стипендија

- Подобни магистерски програми: Напредна математика и компјутерски науки: концепти и апликации.

- Износ: 1.000 евра месечно за 10 месеци.

 1. Стипендија QuanTEdu-Франција

- Подобни магистерски програми: Магистер по физика и хемија, напредна математика и компјутерски науки: концепти и апликации.

- Износ: 1.000 евра месечно за 12 месеци.

- Проектот QuanTEdu-France вообичаено финансира една стипендија годишно за студенти заинтересирани за обука во квантната наука и технологија. Конкретно, ова се состои во приклучување на магистерски студии по физика, напредна математика или фундаментална компјутерска наука и обврзување на стажирање во ENS de Lyon во квантните науки и технологии.

Потребни документи:

Сите кандидати треба да испратат:

 • Две препорачани писма (на француски или англиски) од професори кои имаат блиско познавање на вашата работа - доколку не сте во можност да ги прикачите писмата, професорите можат да ги испратат по е-пошта на This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (со вашето име и избраниот мастер јасно напишано во името на документот);
 • Мотивациско писмо;
 • CV;
 • Сертификати и дипломи - документите се прифаќаат само на француски или на англиски јазик. Доколку документот е на друг јазик, треба да доставите преведен документ на француски или англиски јазик, официјално заверен;
 • Универзитетски академски препис на евиденција - документите се прифаќаат само на француски или англиски јазик. Доколку документот е на друг јазик, треба да доставите преведен документ на француски или англиски, официјално заверен;
 • За тековната година: доказ за упис - документите се прифаќаат само на француски или англиски јазик .-

ЗАБЕЛЕШКА: Ако не е достапна сега, потребната диплома за магистерски прием ќе треба да се достави пред почетокот на академската година (задолжително).

Ако аплицирате за магистерска програма по уметност, хуманистички науки, јазици или општествени науки потребно е:

- Резиме на вашиот истражувачки проект на француски јазик (минимум 3 страници) - освен за магистер по напредна економија (на англиски јазик);

- Причините кои лежат во основата на изборот, оправданоста во однос на претходните истражувања во истата област (дали лично или не), методолошката насока, индикативна библиографија, список на лични публикации или учества во колоквиуми (ако е применливо);

- Сертификат за познавање на француски и/или англиски јазик.

Ако аплицирате за магистерска програма по точни науки:

 • Сертификат за познавање на англиски и/или француски јазик.