Четврток, Фебруари 29 2024
Следете нè

Утврдени критериумите за упис на студенти на Општа медицина

Наставно научниот совет на Факултетот за медицински науки ги утврди критериумите за упис на студенти на студиската програма по Општа медицина за 2022/23 година.

Според одлуката ќе се прифаќаат документи само на кандидати кои имаат најмалку 80 бода по сите основи (успех од четири години, завршено средно образование и успех за положена матура. И бројот на странски студенти не треба да биде над 30% од вкупниот број на запишани студенти.

Со ова факултетот ги зацврстува своите критериуми за упис на нови студенти.