Понеделник, Мај 29 2023
Следете нè

Видео обраќања и програмите на сите кандидати за ректор на УГД

Универзитетот „Гоце Делчев“ оваа година избира нов ректор со мандат од три години. За оваа позиција годинава има шест кандидати. Универзитетските медиуми ги претставуваат сите шест кандидати со нивна биографија, програма за работа и кратко видео интервју.

Проф. д-р Владо Гичев – професор на Факултетот за информатика

Кликнете на следниот линк да ја преземете биографијата и библиографијата на кандидатот проф. д-р Гичев

Кликнете на следниот линк да ја преземете програмата на кандидатот за ректор проф. д-р Владо Гичев

 

Проф. д-р Емилија Јаневиќ Ивановска – професорка на Факултет за медицински науки


Кликнете на следниот линк да ја преземете биографијата и библиографијата  на кандидатката проф. д-р Јаневиќ Ивановска

Кликнете на следниот линк да ја преземете програмата на кандидатката за ректор проф. д-р Емлија Јаневиќ Ивановкса

 

Проф. д-р Дејан Мираковски – професор на Факултет за природни и технички науки


Кликнете на следниот линк да ја преземете биографијата и библиографијата на кандидатот проф. д-р Мираковски

Кликнете на следниот линк да ја преземете програмата на кандидатот за ректор проф. д-р Дејан Мираковски

 


Проф. д-р Зоран Панов – професор на Факултетот за природни и технички науки

 

Кликнете на следниот линк да ја преземете биографијата и библиографијата на кандидатот проф. д-р Панов

Кликнете на следниот линк да ја преземете програмата на кандидатот за ректор проф. д-р Зоран Панов

 


Проф. д-р Татјана Атанасова Пачемска – професорка на Факултет за Информатика


Кликнете на следниот линк да ја преземете биографијата и библиографијата на кандидатката проф. д-р Татјана Атанасова Пачемска

Кликнете на следниот линк да ја преземете програмата на кандидатката за ректор проф. д-р Татјана Атанасова Пачемска

 


Проф. д-р Винета Сребренкоска – професорка на Технолошко технички факултет


Кликнете на следниот линк да ја преземете биографијата и библиографијата на кандидатката проф. д-р Сребренкоска

Кликнете на следниот линк да ја преземете програмата на кандидатката за ректор проф. д-р Винета Сребренкоска