Факултетското студентско собрание на Факултетот за туризам и ...
Повеќе од 50 студенти од различни факултети при УГД и 10 ...
Факултетот за туризам и бизнис логистика при УГД и Шпаркасе ...
Илија Ивановски е првиот студентски правобранител на ...
Средба за добредојде организираше Одделението за меѓународна ...
Програмата за праксa на германскиот бизнис им овозможува на ...

УГД Живот

Универзитетскиот спортски и културен центар при УГД продолжува со серијалот на вебинари именуван како „Петок во пет“. И овој петок организира уште еден настан кој на интересен начин преку интернет ќе се разработува темата „Здравјето како основно човеково право“. 

Говорници на овој вебинар ќе бидат вон. проф. д-р Кристина Мишева и вон. проф. д-р Марија Ампoвска од Правниот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“. 

Свои искуства ќе сподели и студентката Викторија Панчурова, голман во женската А фудбалска репрезентација на Република Северна Македонија. 

Настанот ќе се одржи во петок (23 април 2021 г.) во 17 часот на платформата Microsoft Teams. Вебинарот е отворен за сите заинтересирани и може да се проследи на линкот во продолжение: Microsoft Teams.

 

Почнувајќи од 1 јануари 2021 г., УГД ќе биде дел од тимот за проектот „Be Value Reload" кој е проект од програмата Еразмус+ Спорт, кофинансиран од Европската Унија. Проектот „Be Value Reload (BeValueR)“ или Биди вреднуван е продолжение на друг успешно завршен проект именуван како Таеквондо за умот – добиј црн појас за вредности (Taekwon-Do for the mind – Get a Black Belt in Values) чија целна група беа деца на возраст од 7 до 11 години.

Главна цел на проектот Be Value Reload е: поттикнување на вклучувањето во спорт и физичка активност на т.н. Генерација Z, односно млади на возраст од 12 до 17 години, следејќи ги препораките на Советот на ЕУ за здравствено насочена физичка активност (HEPA) и водичот на ЕУ за физичка активност“.

Оваа цел се реализира преку имплементација на сет од бројни активности, поврзани со следниве специфични цели:

  • Воспоставување на иновативен мултидимензионален партнерски пристап со цел привлекување во спортот на млади на возраст од 12 до 17 години, односно т.н. Генерација Z, во рамките на политиката на ЕУ за здравствено – насочена физичка активност;
  • Воспоставување на Европска мрежа на амбасадори за популаризација на Таеквондо и другите боречки вештини помеѓу младите, како форма на здравствено-насочена физичка активност и креирање на вредности помеѓу младите. Истата треба да овозможи зајакнување на синергијата помеѓу локалните, регионалните, националните и меѓународните политики и институции со цел промоција на спортот и физичката активност, преку истакнување на вредностите кои се развиваат и промените кои настануваат преку спортот.

Во рамките на проектот ќе бидат креирани Бонус систем за вреднување на моралните вредности (BeValue Reload Bonus System) и ИКТ Апликација (ICT Multi-Platform Application), чијашто примена има за цел подобра имплементација на ХЕПА политиката на ЕУ во контекст на таеквондо и другите боречки вештини. Овој бонус систем треба да им овозможи на младите од Генерација Z на возраст од 12 до 17 години да бидат позитивно вреднувани нивните залагања секогаш кога ќе покажат одредени клучни квалитети кои ги учат преку таеквондо, како што се: почит, одговорност, самоконтрола, заемно помагање, како и зголемување на вклученоста во различни форми на физичка активност и подобри спортски постигнувања. Тие ќе бидат поттикнувани да ги споделуваат овие резултати, да учат од отворени и достапни извори, да комуницираат со тренерите за подобрување на спортската изведба и резултати и сл. Иновативната тренинг програма ќе ги вклучува и родителите и ќе им помогне во комуникацијата со нивните деца и надминување на различните гледишта како резултат на возраста, преку креирање на култура за вклучување во здравствено насочени физички активности (HEPA), преку примена на апликацијата.

Бонус систем за вреднување на моралните вредности (BeValue Reload Bonus System) ќе биде креиран и имплементиран на интерактивен начин. Истиот ќе биде интегриран во процесот на тренинг и ќе се заснова на искуствата стекнати во процесот на тренинг и работа со работа со деца на возраст од 12 до 17 години. Бонус системот ќе придонесе за подобрување на интеракцијата помеѓу тинејџерите, тренерите и родителите, а во контекст на препознавање на ЕУ ХЕПА политиките насочени кон подобрување на здравиот и активен начин на живот.

BeValueR” ИКТ Апликација - ICT Multi-Platform Application ќе даде нов пристап во примената на технологијата во спортот со младите луѓе. Овој иновативен пристап е во согласност со спецификите на начинот на живот на младите од Генерацијата Z на возраст од 12 до 17 години.  Истата ќе поддржува видеокомуникација во живо и ќе дава можност за онлајн тренинзи што е особено значајно за моменталната ситуација. Истата ќе содржи и видеобиблиотека каде што секој тренер ќе може да прикажува и споделува информации. Напредокот на секој млад спортист исто така ќе може да се следи во реално време. Вака креираната иновативна програма ќе им помогне на родителите да имаат подобар увид во работата и тренажниот процес на нивните деца и на овој начин да ја разберат подобро нивната работа што ќе помогне во надминување на генерацискиот јаз. Дополнително ќе бидат креирани и имплементирани заеднички тренинг сесии на младите со нивните родители.  

Резултатите од проектот ќе бидат јавно презентирани во рамките на еден голем меѓународен настан на кој ќе се одржи на крај од проектот и за кој е предвидено учество на 260 учесници од различни земји.

Координатор на проектот е Централен полициски таеквондо клуб од Бугарија, поддржан од проектните партнери: Приватен спортски колеџ (Бугарија), ТК Анац Шентјур (Словенија), Спортски клуб Аристотелис (Грција), Романска таеквондо федерација (Романија) и Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип (Македонија).

Проектниот тим од УГД ќе биде задолжен за едукацијата на родителите преку изготвување на програмите за родителите и креирање на методологија за истражување на најдобри практики во тренажниот процес со деца. Искуствата од таеквондо во градење на морални вредности кај децата, преку креирање на бонус систем, ќе бидат презентирани и споделени пред тренери од другите боречки вештини со цел нивна имплементација и во другите спортови.

Со одржување на првиот состанок во Софија (Бугарија), официјално беше означен стартот на проектот „Тениски клубови за двојни кариери (Tennis Clubs for Dual Careers) (TC4DC)“ кој ќе се реализира во период од 2 години, односно до крај на 2022 година. Проектот е кофинансиран од Европската Унија, во рамките на програмата Еразмус + Спорт.

Цел на проектот е да се развијат програми за стекнување на знаења и вештини кои ќе им помогнат во кариерниот и личен развој на младите тенисери и можност за професионално усовршување и кариерен развој на тренерите по тенис. Фокус ќе биде даден и на развој на вештини за менаџирање на мали и средни спортски клубови, имплементирајќи го концептот на двојни кариери.

Во рамките на проектот ќе биде спроведено истражување на практиките за двојни кариери во спортот во сите земји, добрите практики во тенисот, како и добрите практики на национално ниво во секоја од земјите поврзани со кариерниот развој во спортот. Менаџирањето на спортските клубови како една од формите на кариерен развој во спортот исто така ќе биде вклучено во проектните активности. Согласно со резултатите од истражувањето, во рамките на проектот ќе бидат развиени и креирани три едукативни курсеви: „Обука за спортско-тактичка и физичка подготовка на спортистите“, „Менаџирање со мали и средни спортски клубови“ и „Советување за двојна кариера и живот по завршување на спортската кариера“.

Носител на проектот е Спортскиот клуб ДЕМА од Софија (Бугарија). Како партнери во проектот, покрај Универзитет „Гоце Делчев“, вклучени се и Спортски клуб „Политехна“ (Романија) и претставници од Универзитетот во Букурешт, Спортски клуб „Лаврио“ (Грција) и Тениски клуб „Блунденз“ (Австрија). И покрај специфичната епидемиолошка состојба, претставници од сите земји вклучени во проектот, учествуваа на почетниот состанок во Софија каде што беа дискутирани проектните активности во периодот на следните две години.

Во рамките на проектот, проектниот тим на УГД е задолжен за изработка на методологијата на истражувањето, утврдување на најдобрите национални и ЕУ практики за двојни кариери, како и изготвување на методски пристапи за елаборација на изготвените едукативни курсеви. Во рамките на проектот ќе бидат вклучени и тренери од клубовите на УГД, како и тренери по тенис од Штип и пошироко.

Во сабота, 17 април 2021 година, онлајн, на платформата Microsoft teams ќе се одржат Отворените денови на Факултетот за медицински науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип: „Откријте ги можностите за студирање на Факултетот за медицински науки“.

Продолжуваат отворените денови на УГД. Минатиот викенд отворен ден имаа факултетите за општествените науки, а во понеделник (12.4.2021 г.) од 19 часот преку интернет своите можности ќе ги претстават факултетите од Кампус 2 на УГД.

На отворениот ден за матурантите и за сите заинтересирани идни студенти промоција ќе имаат следниве факултети:

  • Земјоделски факултет
  • Факултет за природни и технички науки
  • Факултет за информатика
  • Машински факултет
  • Електротехнички факултет
  • Технолошко-технички факултет.

Сите заинтересирани можат да се вклучат преку платформата Teams на следниов линк: Microsoft Teams УГД.

 

 

 

 

 

Универзитетот „Гоце Делчев“ денес одбележува 14 години од своето основање. Со оглед на актуелната состојба, УГД ќе има неколку настани кои се во рамките на почитување на сите протоколи. Најголем дел од настаните по повод патрониот празник се однесуваат на спортските активности кои веќе се во тек и на активности поврзани со Музичката академија и Катедрата за танц кои изработија видеоразгледница за сите студенти.

Во рамките на своето обраќање ректорот на Универзитетот „Гоце Делчев“ проф. д-р Блажо Боев истакна дека оваа година е година на големи предизвици за високото образование и за човештвото воопшто.

„Годинава ќе кажам сите да останеме на број и сите во ист број да го прославиме јубилејниот патронат догодина. Навистина тоа ми е единствената желба во ова време на тешка пандемија од која ќе излеземе само со помош на науката“, истакна ректорот на УГД, проф. д-р Блажо Боев.

Проректорите на Универзитетот во своите обраќања овие изминати 14 години ги оценија како доста продуктивни и корисни за високото образование воопшто.

„УГД направи значајно поместување во науката и образованието воопшто, а со отворање на нови научноистражувачки лаборатории сигурно дека тој исчекор ќе биде уште поголем“, истакна проректорот за развој, инвестиции и одржување, проф. д-р Дејан Мираковски.

Годинава, иако исклучително специфична за високото образование, УГД успеа многу бргу да се адаптира на промените и да понуди најсоодветен модел на образование во време на пандемија.

„Ние успеваме да се адаптираме и многу бргу да започнеме со настава и покрај пандемијата, верувам дека во годините што следуваат состојбата ќе се нормализира, а ние ќе излеземе покомпактен универзитет со поголеми можности за нашите студенти“, рече проректорот за настава и студенти, проф. д-р Мишко Џидров.  

УГД почитувајќи ги сите протоколи за да се минимизира заразата од ковид 19 ги организира и планира сите свои активности, во овој контекст во периодот кој следува отворените денови ќе се одржуваат преку интернет, а еден иновативен и креативен начин студентите ќе можат виртуелно да го посетат УГД и да ги добијат сите одговори. Регистрацијата за тој настан е на следниов линк: << Линк >>.

Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип е формиран во не толку далечната 2007 година, на 27 март, и оваа година ќе го прослави својот 14. роденден. За универзитетите што имаат традиции на своето постоење од повеќе стотици години, периодот од 14 години претставува само еден миг во времето и во еволуцијата на цивилизацијата, само еден запис од неколку реченици кој можете да го најдете во хрониките на најстарите универзитети во Европа и во светот.
 
Следствено на тоа, ако сакаме да зборуваме за периодот од изминатите 14 години од постоењето на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, нема да можеме многу да кажеме ако се водиме од хрониките на најстарите универзитети. Многу е мал периодот на постоење за да можат да се извлечат некои заклучоци кои во својата суштина би имале и поголема доза на вистинитост и релевантност во времето што доаѓа.

Мојата убеденост дека периодот на постоењето на УГД-Штип е многу краток за извлекување релевантни заклучоци за неговата успешност или не, ја потпрев на моите впечатоци од посетата на еден од најстарите универзитети во Европа и во светот, Универзитетот во Саламанка во Шпанија, кој постои веќе 800 години и во чии простории без сомнеж можете да ја почувствувате енергијата на едно минато време кое во многу области во науката во Европа го детерминирало развојот на образовната култура и развојот на општествата во целина.

Сепак, во оваа пригода ќе извлечам само еден заклучок кој можеби нешто и кажува за изминатиот пат на нашиот универзитет од 14 години, а тоа е дека во последните десетина години на релевантните светски бази за рангирање на универзитетите (Shanghai Jiao Tong University, UniRank, Webometrics) се наоѓаме на второто место во рамките на универзитетите во Република Северна Македонија. Можеби и како генерација која го изнесе товарот на формирањето на овој универзитет би требало да бидеме задоволни од она што го направивме во изминатите 14 години, сепак сме само луѓе кои правиме многу грешки.

Организација на студирањето во време на пандемија

Изминатата година Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, како и сите универзитети во светот, беше исправени, а и сè уште е пред предизвикот кој се нарекува Ковид-19 да најде одговор за непречено спроведување на академските активности на сите студенти во сите циклуси на студии во рамките на универзитетот, а притоа потпирајќи се на модерните ИТ-технологии - спроведување онлајн-настава. Пристапот кон овој предизвик имаше само една главна цел, а тоа е да не се прекине образовниот процес. Првичната цел беше исполнета поради тоа што за многу краток период универзитетот започна со онлајн-настава. Наставата се одвиваше првично само онлајн, а во вториот „пандемски“ семестар овозможивме и хибриден начин на настава, во кој беше дозволено, по строги протоколи, да се изведуваа практичната настава и дел од полагањата. Сето ова беше организирано во однос на потребите на соодветната предметна програма.
 
Паралелно со наставата се организираа и сите планирани колоквиумски недели и испитни сесии. За време на пандемијата, онлајн се одвиваа и сè уште се одвиваат и сите административни процеси за студентите на УГД затоа што нашите платформи тоа го овозможуваат. Тоа е една карактеристика што го истакнува Универзитетот пред другите универзитети. Сите административни активности се одвиваат онлајн, почнувајќи од самото запишување на Универзитетот, кое минатата година го спроведовме целосно онлајн, па до заверка и упис на семестар, пријавување испити, следење резултати, како и пријавување и одбрана на дипломски труд.
 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип беше препознаен од страна на „Мајкрософт“ како добра практика и успешно приспособување кон онлајн-наставата. Нашиот пример беше споделен и претставен на Campus Connections Summit, кој го организира „Мајкрософт“ секоја година на светско ниво.
 
Од сегашен аспект, по помината цела година со онлајн-активности, можам да кажам дека најголем предизвик беше приспособувањето кон новиот начин на работа. Ние го имавме искуството со користење на нашите платформи, но новиот начин на живеење, а со тоа и работење, беше најтежок. Во еден момент целосно застана начинот на нормално функционирање и моравме да се приспособиме на новите околности, и студентите и професорите, но не само на УГД, туку во целиот свет.

Може да се истакне дека беше тешка и ситуацијата со првичното прифаќање на онлајн-наставата од страна на студентите. Додека на повеќето универзитети имаше реакција, нашите студенти ги ислушаа плановите и залагањата на Универзитетот, ги прифатија и тие предизвикот и на крајот можам да кажам дека не погрешија. Наставата продолжи и тие во ниеден момент не беа оштетени.
Предизвиците сè уште се тука, но ние сме поискусни за една успешна година. Сите овие промени придонесоа и за редефинирање на целото наше работење во високото образование кое ќе биде исто така тешко да се одржува и да се поттикнува во наредните години. Оваа нова димензија на работење бара постојано инвестирање во нови ИТ-опрема за да можеме да се водиме со новонастанатите промени.

Не е лесно да се дефинира што беше лесно во текот на изминатата година. Се појавуваа предизвици на кои мораше да се даде времен одговор. Сите тие одговори заедно дадоа една слика дека ние лесно сме се справиле со трансферот кон онлајн-наставата. Но сето ова беше само возможно со пожртвувано работење во новонастанати услови на сите вработени на Универзитетот. Тежината падна на нив затоа што мораа сите активности да ги приспособат кон онлајн-работење. Искуство на вработените со користење на платформите Е-индекс, Е-учење, Е-Библиотека, па сега и МС Тимс придонесоа целиот одговор да изгледа лесен, но сето тоа се базира на деценија на инвестирање во развој на нашиот наставен кадар, но и во е-ресурси и платформи за работење.
 
 
Онлајн-наставата треба да ја гледаме како единствена сигурна можност што ја имаме во овој момент. Пристапот кон активностите, организацијата на наставата, развојот на нови, подобрувањето и приспособувањето на постојните материјали кон онлајн-настава се прават континуирано. Сето тоа придонесува да се подобрува целото онлајн-работење. Мора да бидеме задоволни од сè што се направи изминатата година и на ова да гледаме како на еден убав предизвик за ИТ-модернизирање на високото образование и воведување нови образовни парадигми и политики.

Ова поместување, ова приспособување не е само за академискиот кадар, туку и за студентите, кои мора да се соочат порано со новата реалност и потребите од ИТ-знаења. Ова редефинирање на важноста на модерните интернет-технологии во наставата ќе придонесе за развој на нови вештини кај студентите кои ќе бидат потребни во иднината. Сето ова ќе им овозможи полесно да се вклопат во модерните глобални текови и да се соочат со граѓански и економски предизвици што ќе се појават пред нив.

Идните планови на УГД, не знам дали треба така да се каже или пак треба да се каже: Кои се идните планови на високото образование во нашата држава, ова е можеби многу посуштествено, јас ќе дадам едно мое видување кое не мора да е одраз на мнозинството во академскиот свет, ама сепак е некој патоказ за иднината.

Денес нашиот високообразовен систем е исправен пред еден огромен предизвик кој се нарекува миграции на младите, како генерациски одговор на многу промашувања на нас и нашите генерации кои недоволно добро се снајдовме во големите глобални размислувања на развојот на глобалните општества, а секако во целина и на развојот на целата планета Земја.
Миграциите се многу важно прашање за кое треба да се проговори, и тоа како на миграциите кон главниот град Скопје така и на миграциите во други земји. Ако се погледнат податоците од миграциите во текот на 80-тите години од минатиот век, се доаѓа до заклучок дела денес најголемата миграција се случува во делот на најобразованите и тоа претставува огромно зголемување. Значи имаме селективен одлив на млади кои би требало да бидат основата на динамичниот развој на нашето општество и на изградбата на подобар живот за граѓаните, како и за изградбата на модерно македонско општество врз темелите на традиционалните наши вредности и современите европски вредности. Што е тоа што доведе до овие општествени појави кои многу ќе ја предодредат иднината на нашите универзитети во рамките на процесите на глобализација од кои понекогаш имаме и страв.

Денес, живееме со многу стравови и еден од оние стравови што кружат е стравот од глобализацијата како фундаментален предизвик со кој Универзитетот се сретнува во својата долга историја. Дијапазонот на реакциите оди од тоа дека глобализацијата ќе овозможи нови врвни достигнувања на Универзитетот, па сè дотаму дали Универзитетот воопшто ќе ја преживее глобализацијата, односно дека Универзитетот нема да биде она што отсекогаш бил. Во рамките на овие клучни предизвици што глобализацијата ги поставува пред Универзитетот е и фактот дека Универзитетот бил дете на некој изминат национален романтизам.
Од друга страна се наоѓаат предизвиците за стандардизација на процесите на учење со примена на информатичките и комуникациските технологии и развитокот на глобалната истражувачка културна мрежа. Исто така, важно е да се спомене дека глобалната економија, без некоја голема симпатија гледа на големите јавни трошоци, таканаречената државна социјална правда од која универзитетите во голема мера зависат.
 
 
Сè повеќе се наметнува новата парадигма во која високото образование се става во контекст на нешто што би претставувало приватно добро, приватен интерес, и на крај приватна одговорност, а не јавно добро и одговорност на колективитетот во кој тоа дејствува. Сепак, би било добро да погледнеме некои темелни видувања за Универзитетот, како што се:

Првото се однесува на односот помеѓу мисијата на универзитетот и неговите задачи како истражувачки епоним, односно, односот помеѓу универзитетот како центар на теоретските науки кои се развиваат спрема сопствените иманентни начела на универзитетот и универзитетот како збир на професионални школи, ова е нешто што ние и денеска го имаме.

Ние сме учени дека универзитетот претставува клучна синтеза помеѓу образованието и истражувачките активности. Меѓутоа, постои оправдана загриженост дека идната опасност не доаѓа од новиот тип на универзитет, туку од губењето на потребата за каков било универзитет во кој хармонично живеат образованието и истражувањата. Во овој момент постои и преоценување на самата класична идеја за науката, а таа нова парадигма во продукцијата на знаењето првенствено се карактеризира со значението на контекстот. И тоа не само во смисла на финалната примена на науката, утилитарноста на научните проблеми и изборот на соодветната методологија, туку и редефинирање на релевантното употребливо знаење кое е социјално робусно, односно гломазно.
 
Затоа мислам дека треба да се оди во насока на остварување на истражувачки универзитети. Во тој контекст мислам дека е добра идејата Министерството за образование и наука да се дополни со технолошки развој и иновации ако се има предвид изразениот концепт за изградба на општество втемелено на знаење.

Друго прашање што треба да се постави е: Во која е мера е пожелно универзитетот да дејствува во името на таканаречените општествени потреби, дури со непосредно влијание на владата или на одредени индустриски корпорации.
Тука се поставува основната дилема - дали на секој на универзитетот му е дозволено да изучува и истражува тоа што сака, ама се поставува и прашањето поради што даночниот обврзник треба да го плаќа тоа? Меѓутоа, тука доаѓаме до суштината на постоењето на универзитетот, ако концептот на утилитарноста победи, тоа сигурно би значело и крај на универзитетот онаков каков што досега го знаеме, а во голема мера и би довело и до поголем цивилизациски дисконтиниум, воопшто.
Новиот економски концепт го нагласува знаењето како неопходност и дека едукацијата на студентите треба да биде насочена кон стекнување вештини за „глобално работно место“, вклучувајќи го работното место каде било во светот. Тоа значи дека мора да бидат образовани и спремни за континуирана адаптација на светот на работа во која технолошките иновации се секојдневие. Да се спремаат за работно место на кое одговорностите константно се менуваат.

Светот денеска е сè поблиску до тоа да го развие концептот на современ систем на високо образование, или воопшто образование. Постојат многубројни истражувања во оваа насока, но најголемиот дел од нив се однесуваат на тоа дека системот на образование треба да се засновува на разбирањето на науката и на нејзините сознанија и дека треба да се стави фокус на начинот како да се дојде до донесување заклучок и одлучување.

 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип својата иднина ја темели на основните стратешки претпоставки на развојот на Република Северна Македонија и процесот на промените, реформите и транзицијата кон граѓанско демократско општество кое се карактеризира со парламентарен плурализам, правна држава, владеење на правото, пазарна економија со доминантна приватна сопственост. Без сомнение е дека во тоа ново време е потребно големо знаење, кое пред сè значи исчекор од постојното културно-цивилизациско опкружување кон еден нов поглед на светот и поинаков пристап во економијата, правниот систем, здравствената заштита, десиминација на информациите и стекнувањето на знаењето.
 
Холистичкиот пристап кон феноменот на „добра“ за секој поединец подразбира унапредување на неговото индивидуално и фамилијарно здравје и демократизација на знаењето, слободно одлучување и одговорност, осигурување на квалитетот на живеење и интеграција на поединецот во неговото социјално опкружување, со фамилијата и локалната заедница. Во рамките на овие дефинирани цели Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип настојува да ја преземе улогата на едукатор.
Универзитетот со своето мото „Школа на европски знаења“ поаѓа од искуствата на социјално и економски успешни и технолошки развиени земји. Тоа значи дека со процесот на учење и примена на образовните стандарди треба да се креираат кадри кои се едуцирани во мултидисциплинарни подрачја со оперативни знаења и со фокус на развојот на креативните способности на студентите.
 
Општествената мисија на Универзитетот е фокусирана на образованието на идните студенти и лидери кои ќе бидат способни да креираат одржлива општествена, економска и технолошка стратегија на државата, притоа ценејќи ги човечките ресурси кои ќе ја квалификуваат младата академска генерација да може да се соочи со своите граѓански и економски предизвици на иднината.

Во остварувањето на оваа своја примарна мисија на Универзитетот му е потребен систем на образование кој претставува менторски поддржан дијалог во форма на креативна работилница на наставниот персонал кој е ангажиран на Универзитетот, кој поседува и кој во тој процес ги вложува и сопствените научни и педагошки компетенции, како и искуствата од праксата. Образованието на студентите се одвива со примена на современи стандарди во системот на оценувањето, организацијата на студиите, дидактичките методи и со наставни планови и програми кои се засновани на најдобрите искуства и традиции на европските универзитети, како и со реформските принципи кои се иницирани на европскиот систем на високо образование.

Во студиските програми на Универзитетот е дефиниран оптимален број на задолжителни предмети, а на студентите им е овозможена слободата и иницијативата самостојно да ги одберат изборните предмети, а со рамката на универзитетските изборни предмети да ја дефинираат и мултидисциплинарноста на своите образовни програми кои во крајна мера треба да ги индивидуализираат и дизајнираат по своите способности.

Студиските програми на Универзитетот се насочени кон стекнувања знаења со кои студентите ќе се квалификуваат за работи кои се дел од високотехнолошкото опкружување за кое се бара разбирање на процеси и изградени способности за управување со системи кои поседуваат „мета“ интелигениција, но исто така и иницијативност, претприемнички способности, способности за психолошка евалуација на соработниците, работа во работни групи и тимови, способност за донесување одлуки во недостиг на време, способност за понатамошно доживотно образование, способност за одбирање на релевантните информации во околина од огромен број информации и информациско загадување, способност за истовремено процесирање повеќе работи и способност за креативна интеграција на знаењето со праксата.

За потребите на образованието и научноистражувачката работа се ангажирани кадри кои имаат научен дигнитет, чиј коефициент на компетитивност кореспондира со нивното знаење, способноста и спремноста да ги прифатат ризикот и одговорноста за својот живот и за обновата на својата локална и глобална заедница трансформирајќи ја во општество на знаење и општество на учење.

Определбата на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип треба да биде да развива мултидисциплинарни програми кои се наоѓаат на граничните делови на етаблираните студиски дисциплини, програми кои имаат најголем потенцијал за иднината, да имплементира современи педагошки технологии кои се засновани на интерактивна настава, современи педагошки работилници со виртуелна наставна околина, како и примена на информациско-комуникациски технологии за образование на далечина.

Универзитетот во својата пракса ќе ги применува и принципите на доживотното учење во остварувањето на основното човечко право, право на учење и образование, промовирајќи ја европската транспарентност на студиите, мобилноста на студентите и професорите во високото образование, системот на осигурување квалитет и управување, контролата и евалуацијата на квалитетот, образование кое е насочено кон студентот, јавност, транспарентност, образовен процес кој е димензиониран во вид на повеќестепена спирала во која акумулацијата на бодови за сите облици на работа на студентите е услов за нивна вертикална проодност, индивидуализирани кредибилни студии дизајнирани според интелектуалната и психолошката мерка на студентите, како и севкупен развој на истражувачките и работните функции на Универзитетот како инкубациски и кариерен развоен центар.

Преземено од Fakulteti.mk.

 
Страница 7 од 100

СЛЕДЕТЕ НЕ

Регистрирај се

За да ги добиваш новите содржини внеси ја твојата е-маил адреса
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…